Tankar kring bibeltexten Markus 12:18-27

Uppståndelse?    Mark 12:18-27

Saddukeer = en del av aristokratin, vissa överstepräster och de mest inflytelserika laglärde. De var rika och mäktiga. Namnet kommer antagligen av Sadok 2Sam 8:17.

Sadukeerna:

  • vill slå vakt om det riktiga prästämbetet Hes 44:10-16.
  • tror inte på änglar och uppståndelse Apg 23:8.
  • accepterar endast Moseböckerna (Torah = Lagen, Pentateuken) som helig skrift. Profeterna går hårt åt de rika som skor sig på de fattigas bekostnad. Det gillar de inte.
  • Var lojala med romarna och öppna för grekisk kultur (Hellenism).

V 19 Deut 25:5-10 Levirat äktenskap av latinets levir = makens bror (Svågeräktenskap)för att hålla kvar det genetiska och materiella arvet, samt namnet inom familjen. Änkan ärvde sin man, så om hon gifte sig med någon annan skulle arvet gå ur familjen. Den döde brodern levde vidare genom det första barn (en son fick samma namn) som brodern fick med änkan. Kvinnan har inget inflytande i processen, men hon lämnas inte utanför klanen. Ett exempel på ett patriarkalt tänkande.

V 20-23 Sadukeerna ger en exempelberättelse om 7 bröder som varit gifta med samma kvinna. Vem får henne till hustru vid uppståndelsen anastasin? De konstruerar en fråga som ingen ska kunna ge ett vettigt svar på. Svaret är inte de intresserade av, eftersom de inte tror på uppståndelsen. Syftet är att misskreditera Jesus inför folket.

Om man tänker att evigt liv är en återuppbyggnad av jordelivet, så är det en logisk fråga. Kommer den personliga identiteten att vara den samma? Kommer relationer att vara likadana? Kommer familjer att återförenas? Då blir frågan logisk – Vems hustru blir hon? Att en kvinna skulle ha sju män är otänkbart, men män kan ha många kvinnor jmf 1Kung 11:3.

V 24-27 Jesus svarar trefaldigt:

  • Underkänner deras kunskap om skriften och Guds makt
  • Man gifter sig inte och blir inte bortgift, utan är som änglarna. Vad innebär det att vara som änglarna? Är manligt och kvinnligt utan betydelse? Är det könslöst? Eller är det den patriarkala strukturen med gener, makt och ägande som inte finns. Eller är det eviga livet totalt annorlunda än jordelivet? Kommer jag fortfarande att vara jag? Vi ställer faktafrågor, men bibeln svarar med bilder. Vi vill ha information, men får ett budskap i bildform.
  • Jesus citerar Ex 3:6 om Abraham, Isak och Jakob. Det bibelordet brukar inte användas i frågan om evigt liv. Exodus är en bok som Sadukeerna räknar som helig skrift. Han slår fast att det finns ett liv efter detta och att Patriarkerna lever. I den judiska läran tänkte man domedagen och uppståndelsen som kommande i tiden och de döda är sovande i mullen kekoimhmenwn till (uppståndelse) dagen. I det grekiska tänkandet var det eviga livet utanför tid och rum. Jesus menar att det eviga livet börjar här och nu och det kan inte stoppas, inte ens av döden. ”Gud är inte en gud för döda utan för levande”.

Jesus vänder på begreppen död och levande. Det handlar inte bara om att andas och röra på sig, utan om att vara verkligt levande Ps 6:5-6, 22:30, 30:7-13, Fil 2:5-11.