INFÖR KOMMANDE HELGER

(Normalt uppdateras denna sida på måndagar.)

Kyrkoårets texter

Rubrik söndagen 12/2
Det levande ordet
Text: Joh 6:60-69

Vad är det som gör att Bibeln är den mest tryckta boken genom tiderna?
Vad är det som gör att människor läser den om och om igen, och på många håll i vår värld straffas och t.o.m dödas på grund av den?
Svaret finns i 2 Tim 3:16 – Skriften är inspirerad av Gud.

Det grekiska ordet ”theopneustos”, som bara används här i hela Bibeln, kan ordagrant översättas ”ut-andad av Gud”. Bibeln är en levande bok och det är som om man kan känna Guds andetag genom Bibelns texter.

Mötesplatser

Söndag 12 febuari kl 11

MESSY CHURCH
Hur ska jag kunna tro?

—–

Pyssel, sång, minigudstjänst och lunch.
Torbjörn Mannehed m fl.

Övriga träffpunkter

hittar du i församlingens kalender.

HÄR FINNS DE 10 SENASTE TEXTREFLEKTIONERNA

En reflektion över texten

Ät och drick för livet

Veckans text börjar med att lärjungarna är upprörda och tycker att det är outhärdligt att lyssna på vad Jesus just sagt när han undervisade i synagogan i Kafarnaum:
”Sannerligen, jag säger er: Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet.”  Joh 6:53

Att äta någons kött och dricka hans blod, även om det är symboliskt, är starka ord. Genom det blir man en del av den andra personen. Det är inget man gör obetänksamt utan ett viktigt avgörande som påverkar hela ens liv. Jesus vill att vi helt och fullt ska tro på honom som världens frälsare och följa honom. Jesus Kristus påverkar hela ditt väsen och hela ditt liv.

Tanken på att äta Jesu kött och dricka Jesu blod återkommer senare i Jesu gemenskap med lärjungarna. Det skedde när nattvarden instiftades, under den sista måltiden innan Jesus blev förrådd. Nattvarden har därefter stått i den kristna församlingens medelpunkt. Varje gång du delar nattvarden bekräftar du att Jesus Kristus är levande i ditt liv och Jesus bekräftar att du ”äger livet”.

Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och sade: ”Ta detta, det är min kropp.” Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Han sade. ”Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många.” Mark 14:22-24

Gert Gotin