Bild: Kyrkokonferens i Equmeniakyrkan

Hagakyrkan tillhör Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan bildades 2011 genom att dåvarande Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Missionskyrkan gick samman.

Frågan om detta samgående hade stötts och blötts i årtionden. När ungdomsarbetet i dessa tre samfund beslutat att gå samman – under namnet equmenia – fick frågan om samfundens samgående än mer aktualitet.

Alla lokala församlingar i Equmeniakyrkan driver gemensamt olika slags arbete och församlingsstöd i såväl Sverige som internationellt. För närvarande bedrivs samarbete med lokala församlingar och organisationer i ca 30 länder.

Du kan läsa mycket mer om Equmeniakyrkans arbete på den gemensamma hemsidan.
För information om Equmeniakyrkans ungdomsarbete – se equmenias hemsida.