mTankebilden

När vinterns vita flingor smält bort
låter Gud nya växa fram ur marken.

Vitsippa