Hagerius: Fastan manar oss fråga: Vad vill du Gud ska göra för dig?

Fastan hör till de heliga vanorna i ett kristet liv. Det är en praktik med djupa historiska rötter som når långt ner i den judiska myllans andlighet. Två dagar i veckan var på Jesu tid avsedda för fasta och bön. Men Jesus kritiserades för att han och lärjungarna inte fastade så som det var vanligt att andra fromma gjorde.

Vare sig den innebär att avstå från mat, eller den handlar om andra sinnen som hörsel och syn och därför blir en digital fasta, eller ett avstående som minskar klimatavtrycket så är fastans syfte inte att öva förmågan att avstå, utan att återge oss förmågan till förundran. Detta skriver biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius i veckans Perspektiv.