Hagerius: Nej, Equmeniakyrkan ­förbereder inte en begravning

Kyrkans framtid. Medlemsutveckling i Equmeniakyrkan är uppe för diskussion igen. Om linjerna dras ut från utvecklingskurvan upphör Equmeniakyrkan att existera 2060. Det är bra att det engagerar. Motsatsen vore förödande.

Det finns anledning att fördjupa sig i siffror och grafer som en hjälp till analys. Samtidigt är det viktigt att påminna sig om att medlemsutvecklingen inte är en fråga som går att hantera isolerat. Det är snarare så att allt vi gör som kyrka spelar in i den frågeställningen. Allt vi beslutar om på kyrkokonferenser, resonerar om på regionråd och på samma sätt i församlingsmöten handlar om att på bästa sätt stödja det förvandlande mötet med Jesus Kristus som påverkar hela livet och hela världen. Det är Equmeniakyrkans vision och det som vägleder oss.

Om detta skriver vår biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius i veckans Perspektiv.