Barn och unga

Barn och unga är viktiga och har en självklar plats i Equmeniakyrkan. Jesus sa ju faktiskt själv ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte” (Mark 10:14). För att barn och unga ska ha en tydlig röst i kyrkan och ett egenbestämmande bedrivs verksamheten som den egna föreningen Equmenia Hallstahammar.

I Equmenia Hallstahammar värnar vi om allas lika värde och hos oss får alla vara medlemmar oavsett trosuppfattning. Vi har ett stort nätverk såväl inom Sverige som internationellt genom att vi tillhör Equmenia (ca 450 lokalföreningar runt om i landet) och är anslutna till Scouternas riksförbund. Dessa två riksorganisationer tillhandahåller ledarutbildningar, material med mera.

Vi hoppas att du kommer trivas hos oss!

Aktiviteter i vår kyrka:

Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. De står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.