Barnens gudstjänst

Vi utgår från ett ekumeniskt material som heter Skatten. Barnens gudstjänst är främst för barn i åldern 3-10 år, men är du yngre eller äldre är du förstås också välkommen. 3-4 åringar kan behöva sällskap av en vuxen. Är barnen yngre än 3 år eller har svårt att sitta still finns det antingen ett lekrum i kyrkan där  barnen får leka som de vill eller en lekhörna i kyrkans entré med 
leksaker och lite pyssel. Där kan ni sitta med ert barn och ändå 
vara delaktig i gudstjänsten.

När församlingen firar nattvard första söndagen i månaden går vi upp och firar den tillsammans med huvudgudstjänsten.  

Hoppas vi ses!

Skattenledarna