Bibel & Lunch

Välkommen till Bibel & Lunch!

Vi möts på fredagar 12:00-13:30 (start 8 september 2023)

När vi möts i kyrkan lyssnar vi först på förinspelade föredrag av: David Pawson, brittisk pastor, teolog och författare. Tanken är att vi genom ett antal terminer ska gå igenom hela bibeln. Föredragen är på engelska men textas på svenska. Sedan äter vi en enkel lunch till självkostnadspris och samtalar om det vi hört. Samtalet leds av John-Olof Helmersson.

Ingen anmälan behövs, det är bara att komma!