f


Genom ett par tusen år har söndagen varit dagen då kristna samlas för att fira gudstjänst. Det har en speciell innebörd, då det var denna dag då Jesus uppstod från döden. Varje söndag kan därför ses som en påskdag i miniatyr (påsken är kristendomens största högtid då vi särskilt minns Jesu lidande, död och uppståndelse).

I Equmeniakyrkan i Hallstahammar vill vi att varje deltagare skall finna ett rum både för sitt sökande och för sin tro. Vi önskar att människor i olika åldrar och från olika bakgrund skall möta en öppen famn och ett tilltal som tar livets alla erfarenheter på allvar. Vi vet att människor har olika erfarenheter med sig när de kliver in genom kyrkans dörrar och vill ge utrymme både för glädje och sorg, tacksamhet och oro, tro och tvivel. I gudstjänsterna vill vi vara öppna för att Gud kan och vill möta varje människa. Gudstjänsten är därför ingen ”show” utan var och en deltar utifrån sina förutsättningar.  

När firar vi gudstjänster?

I Equmeniakyrkan firar vi gudstjänst i regel på söndagar kl 11:00, men ibland utgår söndagsgudstjänsten då vi har evenemang på lördagar. Ibland har vi en enklare gudstjänst på söndag kväll. Se kalendern för att veta vilka tider och stunder som gäller.

Under sommarmånaderna (juni-aug), samt vid speciella söndagar, firar vi gudstjänst (ekumeniska gudstjänster) tillsammans med övriga kyrkor i Hallstahammar och platsen kan då variera.