Internationella mötesplatsen

OBS! Under hösten 2022 är det ingen Internationell mötesplats

I regel en lördag i månaden, 16.00-18.00 i Equmeniakyrkans cafeteria.
Se kalender för exakta datum

  • Mötesplats mellan människor och kulturer
  • Vänskap
  • Hela familjen
  • Språkträning

Vi har valt att kalla det Internationell Mötesplats därför att vi vill inbjuda till möten mellan människor. Internationella därför att vi önskar att hit skall komma personer som alltid bott i Sverige och andra som flyttat till Sverige från länder i andra delar av världen. Vi har hållit på länge 10 år kanske rentav 15 år. Kontaktnätet är stort.

Det skall vara en mötesplats för vänskap. Här kan man lära känna nya vänner. Hit kan man komma för att möta dem man känt en längre tid. Vänskap över kulturgränser och vänskap över religioners gränser. Här möts vi i respekt för varandra. Vi kan vara vänner även om vi tänker och tror olika.

Hit kan hela familjen följas åt. Barnen har lekrummet och pingisbordet. Vuxna får tid att samtala.

Språkträning. Vi skulle kunna kalla våra samlingar för Språkcafé. Vi vill ge möjlighet att träna på att prata svenska. Här hjälps vi åt att utveckla språket. Hit kan man komma om man kan lite eller om man kan tala god svenska. Vi är inte bara till för dig som just börjat lära svenska, du kan fortsätta att komma hit för vänskapens skull.

Välkomna