Påskdagsgudstjänst byter plats!

På påskdagen firar Equmeniakyrkan sin gudstjänst tillsammans med Svenska kyrkan i S:t Lars kyrka kl 11:00. Då blir det stor glädje – det är uppståndelsens dag – men det är också avtackning av kyrkoherde Paul Hansson som går i pension efter påsk.