Påskens gudstjänster

Onsdag 13 april

09:00 Morgonbön i kyrkan

Torsdag 14 april – Skärtorsdagen

19:00 Getsemanestund med nattvard. David Wedegård.

Fredag 15 april – Långfredagen

10:00 Ekumenisk korsvandring från Duvan till Kolbäcks kyrka. Därefter långfredagsgudstjänst i Kolbäckskyrka (10:45) David Wedegård, Paul Hansson, Simon Iversen, Helena Aronsson m. sångare.

18:00 Ekumenisk långfredagsgudstjänst i Bergs kyrka. David Wedegård, Ulrika Lindholm, Jonas Wennerhult m.fl.

Söndag 17 april – Påskdagen

11:00 Påskdagsmässa i S:t Lars kyrka. Avtackning av kyrkoherde Paul Hansson. (Obs! Ingen gudstjänst i Equmeniakyrkan)