Tidigare söndagsandakter

De andakter som har spelats in i Equmeniakyrkan Hallstahammar kan ses på vår YouTubekanal, se sändningarna även i efterhand genom att klicka här. 

Från och med den 13 juni så firar vi åter gudstjänst i kyrkan och inga andakter kommer att spelas in på regelbunden basis. Däremot hoppas vi att den digitala kanalen kan fortsätta leva i någon form även framöver.