Hälsning från Moldavien och Beginning of Life

Vi har från Beginning of Life (BOL) i Moldavien fått en rapport från arbetet med att ta emot flyktingar från Ukraina.

BOL tillsammans med bland annat ”Light to the World Church” är fortsatt engagerade vad gäller att ta emot och stödja människor som till följd av invasionen av Ukraina blivit tvungna att lämna sitt land. Arbetet inkluderar tillfälliga boenden, materiellt, socialt, psykosocialt och andligt stöd.

BOL-teamet hjälper flyktingar att få nödvändiga förnödenheter som mat, kläder och hygienartiklar, boende, transport, juridiskt stöd och annan nödvändig information. Under de 4 senaste månaderna har drygt 4000 människor på olika sätt fått hjälp.

BOL noterar ett ökat antal förfrågningar om akut stöd. Det finns flera anledningar till detta. För det första fortsätter människor från Ukraina att komma till följd av nya attacker mot olika städer. Antalet organisationer, kyrkor och andra grupper som från början varit engagerade i flyktingkrisen har minskat betydligt. En annan anledning är att det flyktingar som till att börja med kommit till den Moldaviska landsbygden nu sökt sig till städerna, särskilt Chisinau för att hitta jobb och söka bistånd.

BOLs team hjälper till att ordna sängplatser och nödvändig utrustning på centret ”Goda nyheter”, som har kapacitet att hjälpa 75 flyktingar. Förfrågningar om stöd kommer bland annat in via chatten ”Kristen hjälp för flyktingar”.

BOL möter människors vars tillstånd är mycket svårt till följd av traumatiska krigsupplevelser. Under de senaste månaderna har över 165 flyktingar tillsammans med deras små barn och tonåringar deltagit i BOLs familjeprogram. I BOLs Art Studio möts regelbundet både barn och vuxna för att skapa och måla och på så sätt bearbeta trauman som de går igenom.

Det finns också en tonårsverksamhet där många ungdomar från Ukraina deltar.  Det har bland annat arrangerats tonårsläger där ett 90-tal moldaviska och ukrainska tonåringar deltog.

BOL bedriver också utbildning i traumaterapi för volontärer. Här deltar personer från Moldavien men också Ukraina, Polen och Tyskland.

Flera personer deltar också i Light to the World gudstjänster och andra program. Några av dessa har för avsikt att stanna kvar i Moldavien så länge kriget pågår.

BOL tillsammans med Light to the World-kyrkan driver också ett annat centra för flyktingar ’Baltsata’. Centret kan ta emot upp mot 250 personer. Här erbjuder BOLs mobila team utbildning och terapiaktiviteter för kvinnor och barn. Tillsammans med volontärer från kyrkan genomförs också bibelstudier, lekar och andra aktiviteter.

Sedan juli har BoL arrangerat nio leveranser av mat, hygienartiklar, bensin och mediciner till ett antal städer i Ukraina. Till kyrkor i Ukraina kommer människor och får sova på en bänk eller helt enkelt på golvet. I och med att vintern nu är här och elförsörjningen i Ukraina är bristfällig är det fler och fler som önskar varma kläder och skor för att om möjligt kunna hålla värmen.

Vi tänder våra adventsljus och ber för den som är på flykt och för den som tar emot den som flyr. Vi ber för den som fryser och för den som kan värma. Vi ber för den som är hungrig och för den som  kan servera mat. Kom med ditt ljus och din fred. Amen