Hälsning från vår nya samordnare

Publicerat 

     Jag heter Håkan Nilsson och jag är sedan 1:a september Regional samordnare för migration och asyl för Equmeniakyrkan Region Nord. Jag tänkte med detta brev berätta lite om vem jag är och min uppgift som samordnare.

Jag är född och uppväxt i Harads i Norrbotten. Mina föräldrar var aktiva i Missionsförsamlingen och jag kom tidigt med i församlingens verksamhet. Jag har har haft en personlig tro på Gud så länge jag kan minnas och genom livet fått pröva, omvärdera och inse att Gud verkligen är trofast. Jag är gift med Siv sedan 31 år. Vi bor i Trångfors i Boden med våra två hundar och en katt.

Jag upplevde tidigt att jag hade en kallelse att bli pastor och sökte efter moget övervägande till Teologiska Seminariet, Lidingö. Efter avslutad utbildning avskildes jag för tjänst -92. Jag arbetade några år som pastor innan jag gick vidare till att arbeta inom Socialtjänsten med ungdomar och unga vuxna som var i begynnande kriminalitet eller missbruk. Sedan tre år arbetar jag som Handledare på Pingstkyrkans Returidé och Second Hand i Boden. När jag har möjlighet brukar jag också frilansa som pastor.

Mitt uppdrag för Equmeniakyrkan är att hjälpa församlingar i Region Nord att komma igång eller komma vidare med arbetet med Migration och Asylfrågor. Det kan vara allt från att komma med idéer eller få uppslag för att starta nya grupper till ett bollplank för att utveckla verksamhet som redan finns. Jag kan även vara med och stötta och ha tips hur man kan tänka och göra i kontakt med myndigheter.

Utgångspunkten för verksamheten utgår från det kärleksbud Jesus ger oss. Vi har ett uppdrag att möta och ta hand om flyktingen som kommer till vår närhet. Civilsamhället har en viktig uppgift för att migrationen skall vara funktionell. I det arbetet har vi i kyrkorna har en given plats genom att vår verksamhet genom historien har präglas av arbetet med att möta människor. Församlingarna består av människor som har en längtan efter att få vara evangeliets förlängda armar. Dessutom har vi lokaler som vi längtar efter att få fylla med ännu mera liv.

Häromdagen var jag med om en Gudstjänst där vi lovsjöng Gud på både Svenska och Persiska. Gudstjänsten tolkades till olika språk och vid kaffeborden efteråt blandades människor från olika länder. Församlingen har under några år arbetat aktivt med att driva språkkafé, bibelupptäckargrupper, och dopskola. Med relativt små medel har man kunnat möta flyktingar som kommit till orten och kyrkan. Det gensvar man får är att se en ny sorts glädje och liv i församlingen.

Jesus gav oss ett bud att vi ska älska varandra och han gav oss också ett uppdrag att göra alla folk till lärjungar, döpa och undervisa dem. Idag får vi ett unikt tillfälle att nå några folk som vi annars skulle haft mycket svårt att nå och dessutom får vi göra det på hemmaplan.

Jag kommer att arbeta företrädesvis tisdagar och torsdagar för Equmeniakyrkan. Men ni kan ringa, skicka sms eller maila när ni vill. Jag svarar och kopplar tillbaka när jag har möjlighet.

Närmast kommer jag att finnas med på Regionsfesten den 13 oktober på Storstrand i Piteå. Ni når mig på tel 072-251 31 29, 08-580 031 29, hakan.nilsson@equmeniakyrkan.se.

Med önskan om Guds nåd och frid till alla!

Håkan