Hälsning och rapport från kyrkostyrelsen

Styrelsen skickar här en hälsning från sitt senaste styrelsesammanträde i oktober. Sammanträdet inleddes med bön och nattvard och en gemensam styrelseutbildning. Johanna Fredrixon, styrelsens nya ledamot, hälsades också välkommen.

Styrelsen arbetar utifrån ett årshjul, och under detta möte behandlades stora frågor som viktiga mötesplatser under våren 2024, stadgerevision, framtida kyrkokonferenser, regional organisation och det kommande kyrkoledarvalet.