Han sänder oss ut

| 22 maj 13:30 – 14:45 |
– om kallelse och sändning på 2020-talet

Person som håller en jordglob

Vi får höra vittnesbörd från ett antal missionärer om deras väg till mission. Vi samtalar om hur vi arbetar med unga människors kallelse till mission i andra länder och om vilken roll missionärer har idag i vår kyrka och i församlingen, men även i våra samarbetskyrkor. Vi berör även mission till Sverige från andra länder.

Medverkande: Equmeniakyrkans missionärer samt Equmeniakyrkans Internationella enhet m.fl.

Seminarievärd:
Tid: Fredag 13.30-14.45
Plats: Östra salen, Stadionmässan