Handlingar till Equmenia Mitts regionstämma

Lördagen den 17 oktober är det dags för Equmenia Mitts regionstämma! 

Det är på stämman vi tillsammans bestämmer vad Equmenia Mitt ska jobba med framöver. På stämman bestäms också vilken medlemsavgift föreningarna ska betala till Equmenia. Därför är det viktigt att ni skickar ombud från er förening! Så har ni inte redan valt ombud så är det hög tid att göra det nu.

Så här många ombud får ni skicka:

  • upp till 50 medlemmar ger rätt till två ombud
  • 51-100 medlemmar ger rätt till tre ombud
  • 101-300 medlemmar ger rätt till fyra ombud
  • 301-600 medlemmar ger rätt till fem ombud

Här kan du läsa mer om dagen och anmäla ombud: Regionstämma

Här finns handlingarna att ladda ner: