Handlingar till Kyrkokonferensen 2020

Kyrkostyrelsens handlingar till kyrkokonferensen 2020 publiceras på konferensens sida. Redan nu ligger här två handlingar om kyrkosynen i Equmeniakyrkan samt en handling om utbildningar. På sidan finns också de motioner som församlingarna har skickat in.

Kyrkostyrelsens handlingar till kyrkokonferensen 2020 publiceras på konferensens sida. Redan nu ligger här två handlingar om kyrkosynen i Equmeniakyrkan samt en handling om utbildningar. På sidan finns också de motioner som församlingarna har skickat in.