Församlingsmöte 9 februari

Välkommen till församlingsmöte, i Missionskyrkan efter gudstjänsten söndag 9 februari.

Med vänlig hälsning, styrelsen