Kyrkokonferensen flyttas till 18-20 september

Kyrkostyrelsen har beslutat att flytta fram årets kyrkokonferens till 18-20 september 2020. Konferensen kommer att hållas i Stockholm med fokus på förhandlingar och gudstjänster. Skulle det även då inte vara möjligt att utifrån rådande rekommendationer att samlas fysiskt kommer Kyrkokonferensen ändå att genomföras med digitala lösningar.

Mer information om Kyrkokonferensen uppdateras på Equmeniakyrkans hemsida kontinuerligt.