En hälsning i coronatider

Observera

Denna text publicerades första gången den 10 april, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Ett antal veckor har vi nu varit med om något som ingen av oss tidigare kunnat föreställa sig vara möjligt. Spridningen av coronaviruset över i princip hela världen berör och påverkar oss var och en. Det nuvarande läget ställer oss som kyrka och församling inför en ny situation, där allt handlar om att undvika smittspridning och insjuknande i covid-19. Viktigt är att vi alla lyssnar till regeringen, folkhälsomyndigheten och all annan expertis, och ansvarsfullt följer de direktiv som ges. Det betyder att församlingens verksamhet tills vidare går in i en längre eller förhoppningsvis kortare paus, som för oss innebär att tidigare planerade gudstjänster och sammankomster under påsken och hela april till att börja med ställs in. Equmenias scoutverksamhet kommer dock att fortgå tills något annat meddelas. Håll er uppdaterade med hjälp av kalendern här på hemsidan, där inställda samlingar tas bort ur programmet.
Församlingen har förstås ett fortsatt arbete och ansvar för nutid och framtid, och behöver därför ditt fortsatta stöd genom ett regelbundet givande. Inom Equmeniakyrkan har begreppet ”karantänkollekt” börjat landa i vårt medvetande. Du kan ge dina gåvor via Swish 123 245 05 59 eller plusgiro 47 68 49-5.
Viktigt just nu är som alltid omsorgen om varandra! Ett telefonsamtal då och då, handla till den som själv bör avstå eller behöver hjälp på något annat sätt. Hela tiden med det avstånd rent fysiskt vi bör tänka på. Tveka inte att höra av dig, du som kan, till den som måste hålla sig hemma, eller omvänt – om du själv behöver någon som kan räcka dig en hjälpande hand!
Sist men inte minst följer här en rad böneämnen för varje dag som du kan utgå ifrån i din förbön…
 • Vår församling
 • Scouterna
 • Tisdagsträff och RPG
 • Kören och Dan Inge
 • Övriga kyrkor i vår stad och vårt ekumeniska arbete
 • Vår stad, styrande och invånare
 • Region Skåne och alla som arbetar i vård och omsorg
 • Vårt land, regering och riksdag
 • Vår värld
 • Forskare och de som tillverkar vaccin
 • Företagens kris och arbetslösheten
 • Oron för vår ekonomi
 • Oron för sjukdom
 • Oron för familjemedlemmar
 • För dem som känner sig ensamma
 • För dem som drabbas av sorg
 • Equmeniakyrkans missionsarbete, samfundsledning, missionärer och medarbetare
 • Att få komma närmare Gud, och den egna relationen till honom
 • För oss själva
I en helt nyskriven psalm i coronatider, Om allt varit just som vanligt, får den sista versen bli ett ord på vägen som vi just nu inte kan veta hur lång den kommer att bli:
När ingenting är som vanligt, då borde vi skriva en sång om hur vi vill att det ska vara när detta är över en gång. Och kanske den första versen ska bli att jag öppnar mitt hem och bjuder en vanlig kopp kaffe och tar dig i famnen min vän.