Scouthajk och Kämpalek 9-10 maj INSTÄLLT

Tyvärr kommer inte scouternas Kämpalek i Rickarum kunna genomföras i år, på grund av smittspridningsläget. Som en följd av detta ställer Equmeniascout Hässleholm även in resten av vårhajken, som dessutom skulle inneburit övernattning på Tormesgården för den egna scoutkåren.