Årsmöten 6 och 11 oktober

Boka in 6 och 11 oktober i kalendern, för Equmenias och församlingens årsmöten.

Equmenia Hässleholm håller årsmöte 6 oktober, kl 19.00, på Tormesgården.

Församlingens årsmöte hålls söndagen den 11 oktober, i kyrksalen i Missionskyrkan. Vi inleder med en kortare andakt kl 16.00 och fortsätter därefter med förhandlingarna. Tag med eget fika.