Sommarens gudstjänster

Kalendern är uppdaterad med sommarens gudstjänster. I stora drag håller vi gudstjänst ungefär varannan vecka.  Vi ber dock alla att följa de allmänna råden att var och en med symptom, även milda, håller sig hemma och avstår att närvara vid samlingar i församlingen tillsvidare.