Tryckfel i församlingsbladet

I det senaste församlingsbladet har det smugit sig in ett misstag. 31 oktober är en lördag och inte en söndag som det står i bladet. Rätt information är som följer:

Lördag 31 oktober kl 18.00 firar vi gudstjänst med ljuständning och nattvard. Då medverkar bland annat Dan-Inge Olsson.