Inställda samlingar

Observera

Denna text publicerades första gången den 28 oktober, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

På grund av de striktare restriktioner som nu gäller i vår region har vi i styrelsen beslutat att ställa in all planerad verksamhet i församlingen fram till och med den 17 november. Det innebär att gudstjänster och andra eventuella samlingar inte kommer att genomföras som planerat. Det känns tråkigt men är en nödvändig konsekvens och ett sätt för oss alla att bidra i arbetet med att minska smittspridningen. Vi är också beredda på att detta beslut kan komma att förlängas. 


På lördag när vi firar alla helgons dag skulle vi ha firat gudstjänst med ljuständning för de som under året har avlidit. Dessa ljus kommer att tändas i kyrkan på lördag och vi kan alla, var och en på sitt håll, vara med i bön och tanke. 


Vi uppmanar och uppmuntrar till fortsatt kontakt och omsorg om varandra. Ett extra telefonsamtal kan vara viktigt för den som känner sig ensam eller bär på oro. Via följande länk kan den som önskar ta del av livesända gudstjänster och andra inspelningar från församlingar runt om i landet: https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/live-sandningar/