Församlingens verksamhet pausas fram till årsskiftet

På grund av de restriktioner som kommer börja gälla den 24:e november, till följd av smittspridningsläget kring covid-19, kommer allmänna sammankomster med fler än åtta personer inte få äga rum. Av denna anledning har styrelsen beslutat att pausa all planerad församlingsverksamhet fram till årsskiftet. Uppdaterad information om situationen kommer publiceras här på hemsidan.

I dagsläget vet vi inte om Equmenias scoutverksamhet kommer påverkas av restriktionerna, så de planerade scoutträffarna ligger kvar i kalendern tillsvidare. Även information om detta kommer vi updatera här på hemsidan, så snart vi vet mer.