Kyrkornas Mötesplats 22-23/1

Kyrkornas Mötesplats, som arrangeras av Hässleholms Kristna Råd under helgen 22-23 januari 2022, har ett nytt program, vilket följer nedan.

LÖRDAG 22 januari:

16:00. Samling i Lutherska Missionshuset
”I diakoni och praktiserad kristen tro verkar vi gärna tillsammans”
Diakon Jenny Magnusson, Svenska Kyrkan
Pastor Daniel Oscarsson, New Life Church
Föreståndare Håkan Nilsson, Pingstkyrkans Second Hand

17:15. Fika i Missionskyrkan

18:00. Bön- och lovsångsgudstjänst i Missionskyrkan
Pastor och Musiker Dan-Inge Olsson, Equmeniakyrkan
Pastor Lasse Bjervås, Pingstkyrkan

SÖNDAG 23 januari:

11.00. Ekumenisk gudstjänst med nattvard i Hässleholms Kyrka
Pastor Pernilla Mårtensson, Equmeniakyrkan
Ekumenisk kör under ledning av Mattias Vad Jensen, Svenska Kyrkan
Medverkan från Hässleholms Kristna Råd
Servering