Café och Evangelium

Träff för unga vuxna.
Vi ses på Espresso House i Hässleholm, torsdagar kl 17, jämna veckor. Frågor? Kontakta Pernilla på 070-864 65 53

Välkomna!