Café och evangelium

Träff för unga vuxna. Vi ses på Espresso House i Hässleholm, torsdagar kl 17, jämna veckor. Välkomna!