Scoutdräkt och märken

Dräkt- och märkesordning för Equmeniascout

Scoutdräkt för officiella sammanhang

Komplett scoutdräkt utgörs av antingen scoutskjorta, scout-T-shirt eller scoutpiké, tillsammans med halsduk. Equmeniascouts förbundshalsduk är Equmenialila. Halsduken rullas och läggs ovanpå kragen. Halsduken bärs antingen knuten eller ihophållen av en sölja. Till scoutdräkten hör även Treklöver-Gilwellhalsduk, som får användas i stället för förbundshalsduk. Scoutdräkt bärs av alla scouter, oavsett åldersgrupp. En kår kan välja att använda en kårhalsduk, men då enbart i sammanhang där de inte representerar Equmenia. Då en Equmeniascout representerar Sverige, ex på internationella scoutläger, bärs Scouternas officiella halsduk

Märkesordning

Equmeniascout använder sig av den förbundsgemensamma märkesordningen. På de här bilderna ser du var du placerar märkena på scoutdräkten. Deltagande-, bevis- och intressemärken placerar du på vänster ärm. Patrullmärke syr du fast på höger bröstficka tillsammans med åldersgruppsmärket. Sverige-, Europa- och världsorganisationsmärkena sätter du högst upp på höger ärm.

Tillhörighetsmärken för Equmeniascout

Till tillhörighetsmärken räknas märke för åldersgrupp, kårmärke, distriktsmärke, Sverige-märke, EU-märke och förbundsmärke. Equmeniascouter använder Equmeniascouts förbundsmärke där bakgrunden och fiskliljan är lila och där treklövern är vit. Ledare använder förbundsmärke där bakgrund och fiskliljan är vit och där treklövern är lila.

Deltagandemärken

Till deltagandemärken räknas terminsmärken för spårar- och upptäckarscouter, äventyrsmärken för äventyrarscouter, utmanarmärken för utmanarscouter och rovermärken för roverscouter samt arrangemangsmärken.

Bevismärken

Till bevismärken räknas bevismärken för kniv, yxa och såg samt simning. Bevismärkena ger scouten tillträde till något, till exempel att använda kniv, efter att hon eller han har visat att de kan utföra det på ett säkert sätt.

Intressemärken

Till intressemärken tillhör märken för fördjupad kunskap inom intresseområden, så som sjukvård, eldning och problemlösning.

Närmare information om märken och märkesordningen hittar ni i broschyren Märkbart.