Församlingens historik

Nedan följer en sammanfattande historik kring församlingens ursprung.

Före dagens kyrkobyggnad stod missionshuset Betel på fastigheten på Första Avenyn. Foto: Axel Kjäll, mars 1962.
1862-63Förhistoria.18 år innan Hästveda-Hässleholms friförsamling bildades med säte i Hästveda och 34 år innan Hässleholms Friförsamling bildades, vilken sedan fick namnet Betel, uppfördes ett missionshus i Hässleholm som ett Missionshusbolag/aktiebolag. Framsynta personer såg 1862 i det blivande stationssamhället en möjlighet till evangelisation och vid en samling 13 september 1862 i Röinge beslutade man att arrandera en tomt av Löjtnant Ehrenborg. 1863 påbörjades det hus som senare kom att kallas gamla Missionshuset vilken invigdes 5 augusti 1863. Ändamål enligt stadgarna ”skall deri få hållas Christeliga sammankomster eller Guds ord predikas af sådana predikanter, som med öfvertygelse stå på Evangeliska Alliansens Basis och är kända för Christelig sinnelag…”Andelarna kostade 10 Riksdaler styck men möjlighet fanns att teckna delar av en andel. Två pigor tecknade sig för vardera 1/4 andel. Christianstad Traktatsällskap var en av de större aktieägarna med 50 aktier.
1881Hemma hos 45 årige lantbrukaren Tuve Göransson, hans hustru Bengta Nilsdotter och pigan Hanna Torkelsdotter i Funnarp i Farstorps socken samlades från två arbetsföreningar 28 augusti 1881 några personer för att bilda en Friförsamling. Till ledning för församlingen var man överens om att välja ”för varje af de 5 kretsarna, Hästveda, Funnarp, Hillarp, Ballingslöf med Tullstorp och Hessleholm
1888Vid Svenska Missionsförbundets årskonferens i Betesda Missionshus i Stockholm 19-20 juni 1888 upptogs bland annat Hästveda och Hessleholms förenade församling i Hästveda till medlem av Svenska Missionsförbundet. Missionsföreståndare P.P. Waldenström skickar en personlig välkomsthälsning till församlingen
1892Friförsamlingens medlemmar i Hästveda, Funnarp, Rättelöv och Hässleholm med flera platser tog man beslut ”att för sin vidsträckthets skull” bilda två församlingar, en som förut i Hästveda samt en i Hässleholm. Processen som tog sin början 1893 skulle vara avslutad 1895 då församlingsmedlemskapet med Hästvedakretsen skulle sägas upp. Under åren fram till 31 december 1895 skulle fördelningen av medlemmar och den ekonomiska delen fastställas
18961 januari 1896 bildas Hässleholms Friförsamling. Den första medlemsmatrikeln fastställdes
1896Församlingens första anställda predikant, resepredikant Nils Månsson Lahger 1896-1903. Han var född i Vinslöv 1858, gift 1892 med Thilda Bengtsdotter. Han bodde under predikantåren i Hässleholm, Knislinge och Osby
1899En ungdomsförening bildas 1899 men dess tid blev kortvarig och upphörde redan 1902
1904Den 20 februari 1904 bildas på nytt en ungdomsförening, en förening som fortfarande är aktiv i församlingen, idag som equmeniascout
190820 oktober 1908 beslutade man att anta namnet Betelförsamlingen
1913Missionshusbolaget sålde fastigheten till järnhandlare Nils Bengtsson.
1917Missionshusbolaget avslutade formellt sin verksamhet 1917
1919Betelförsamlingen hyrde Missionshuset den första tiden för att 1919 av Nils Bengtsson köpa fastigheten som då fick namnet Betel
1962Efter 100 år hade Betel, det gamla Missionshuset gjort sitt, märkt av tidens tand och otidsenlig. Några år tidigare hade församlingen diskuterat att bygga ny kyrka. Det diskuterades även var den i så fall skulle byggas. Slutligen föll det för att bygga på samma tomt, dvs Beteltomten. Den 25 mars 1962 hölls den sista gudstjänsten i Betel. Brandkåren fick det gamla Missionshuset som brandövningsobjekt. Den 1 april 1962 tände man på och lät sedan huset brinna ner till grunden
1963Den 24-25 augusti 1963 kunde man inviga en helt ny kyrka som fick namnet Missionskyrkan. Vid sidan om Missionskyrkan byggde Svenska Missionsförbundet en fastighet för pensionerade pastorer med namnet Andersgården efter Missionsföreståndaren Axel Andersson vilken hade sin uppväxt i Matteröd. Andersgården ersatte en tidigare fastighet som låg ute vid Tostarp. Fastigheten såldes senare till Hässleholms kommun som i dag har ett Stöttecenter där
1970Ny kyrka kräver ny orgel anpassad efter kyrkorummet. Leverantör blev Gustav Hagström Härnösand. Orgelinvigning 12 april 1970
Lennart Ekström 2017-05-31