Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst med oss! En gudstjänst handlar om att få möta Gud och att ha gemenskap med varandra. Gudstjänsen är församlingens centrala mötesplats. Efteråt fortsätter den med kyrkkaffe där det finns rum för samtal och gemenskap.

Våra gudstjänst kan se olika ut från tillfälle till tillfälle. Under en gudstjänst läser vi och reflekterar över Bibeln, det finns en mångfald av sång och musik, vi firar nattvard och det finns det möjlighet till personlig förbön. Det finns också olika typer av gudstjänst. Ibland samlas barn, unga och vuxna tillsammans för familjegudstjänst, och det kan finnas olika teman som anknyter till olika delar av våra liv och vår vardag.

Vår församling firar i regel Gudstjänst varje söndag kl 10.00, med efterföljande kaffeservering. Alla våra gudstjänster är offentliga och alla är alltid välkomna att delta. En kollekt samlas oftast in under gudstjänsten. Pengarna går oavkortat till församlingens eller Equmenias lokala verksamhet, eller i förekommande fall till andra bestämda insamlingar och ändamål. Kollekt går bra att lämna via Swish, till nummer 123 245 05 59.

kalendern hittar ni alla planerade gudstjänster framöver.