Con Alegria

Con Alegria heter Missionskyrkans sång- och musikgrupp. Namnet betyder ”med glädje” och gruppen finns till för alla som vill vara med och bidra till sång- och musikverksamheten i församlingen – oavsett instrument, stämma eller körerfarenhet. Vi har repetitioner i Hässleholms Missionskyrkas kyrksal varannan söndag kl 18.00. Adress: Första Avenyn 9. Sångmedverkan sker i huvudsak på gudstjänster samt vid andra utvalda tillfällen i Missionskyrkan.

Är ni intresserade av att sjunga och spela tillsammans med oss, eller önskar ni någon annan information som rör gruppen? Tag kontakt med Margaretha Axelson på 070-560 15 60.

Våra övningstillfällen hittar ni i kalendern.