Kören Första Avenyn

Första Avenyn heter Missionskyrkans kör. Vi är en kör för alla sångare som vill vara med, oavsett stämma eller körerfarenhet. Kören övar i Hässleholms Missionskyrkas kyrksal på torsdagkvällar kl 19.00. Sångmedverkan sker i huvudsak på gudstjänster samt vid andra utvalda tillfällen i Missionskyrkan.

Körledare är Dan-Inge Olsson och Margaretha Axelsson. Är ni intresserade av att sjunga tillsammans med oss, eller önskar ni någon annan information som rör kören? Tag kontakt med Margaretha på 070-560 15 60.

Körövningar under hösten 2017 hittar ni i kalendern.