Ordet och bönen

Välkomna till en enkel samling där vi samtalar, läser bibeln och ber tillsammans.

Mötestillfällen hittar ni i kalendern