Seniorträffen

Seniorträffen är en öppen gemenskap för alla som vill vara med och koppla av från vardagslunken och trivas tillsammans. På programmet står föreläsningar på varierande teman. Vi håller andakter, sjunger tillsammans och dricker kaffe, samtidigt som vi har tillfälle att prata med varandra.  Det program vi bjuder på utgår från kristna värderingar och är öppet för alla, oavsett livsåskådning eller politisk uppfattning.

Verksamheten är en pensionärsförening i Hässleholms kommun som är ansluten till Riksförbundet Pensionärs Gemenskap – RPG. RPG har i likhet med de större pensionärsorganisationerna överläggningsrätt med regering och departement i frågor som berör pensionärer. På distrikt och lokal nivå är man representerad i Region Skånes respektive Hässleholms kommuns pensionärsråd.

Seniorträffens program finns under Kalender.