hemavanmötet 2-6 aug 2023

Egna vandringar

Björkforsleden

I samband med morgonmötet kan du få ett blad med några reflektionsfrågor. Vandra gärna Björkforsleden och reflektera.
Bred grusad stig längs natursköna Umeälven med start vid vägen mot flygplatsen. Gång/cykelväg två kilometer till ett vindskydd som ligger vid Umeälven i höjd med Hemavan gondol. 


Kvarnbäcken

I samband med morgonmötet kan du få ett blad med några reflektionsfrågor. Vandra gärna efter Kvarnbäcken och reflektera.
Stigen startar bakom bensinmacken/järnaffären mitt i Hemavan, där man även finner rester av vattendrivna slipstenar vid stigens början. Följ gul märkning längs stigen som följer bäcken med fina små vattenfall. Korsa bäcken över bron och fortsätt upp och anslut till Kungsleden vid trädgränsen, eller vik av österut mot hotellet före bron.