En kyrka för hela livet

– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen –

Den öppna bygden

Himmeta betyder ”den öppna ljusa bygden”. Det tycker vi är en bra beskrivning av platsen, men vi vill också att det ska vara en beskrivning av den verksamhet som vi har.

Vissa är stora andra är små.

I en kyrka ska alla få plats för det vi har gemensamt är inte längd/ålder/rykte/tillgångar, utan Gud. Vi vill att barnen ska ha en lika viktig plats i kyrkan som vuxna. Vi vill att kyrkan ska vara en mötesplats för alla, om du känner dig liten, stor, ovan eller van i kyrkan.

Vi sålde vårt missionshus 2016 och samlas nu i Himmeta församlingshem och hemma hos varandra.

Equmenia är vårt barn- och ungdomsarbete med scout- och tonårsgrupper.

Equmeniakyrkan nationellt