Kontakt

Välkommen till oss!

Församlingsföreståndare
Karin Norin, tel 0768-02 21 71

Församlingens ordförande
Per Norin, tel 0706-08 39 16

Församlingens kassör
Anna-Karin Danielsson tel 0730-86 11 94
Bankgiro: 5645-2675

Equmenia i Himmeta -vårt barn- och ungdomsarbete
Kontakt: Sofia Nestor, tel 0767-71 47 32

Himmeta missionsförsamling
c/o Karin Norin, Körtinge 13
731 96 Köping