Kontakt

Välkommen till oss!

Församlingsföreståndare
Karin Norin, tel 076-802 21 71

Församlingens ordförande
Anna-Karin Danielsson, tel 0730-86 11 94

Församlingens kassör
Anna Eriksson, tel 0763-54 28 21
Bankgiro: 5645-2675

Equmenia i Himmeta -vårt barn- och ungdomsarbete
Kontakt: Sofia Nestor, tel 0767-71 47 32

Himmeta missionsförsamling
c/o Karin Norin, Körtinge 13
731 96 Köping