Scout i Himmeta

Som Equmeniascout får du vara med och tillsammans med andra vara i naturen, lära dig mer om scouting och sådant som är viktigt i livet. Lär oss gör vi bäst genom att göra något tillsammans, t ex med lek, hantverk och att vara i naturen.

Scoutläger på Skräddartorp 2021

Spårarscouter

När du går i årskurs 1-3 år kan du vara med i spårarscout i Himmeta. Hos spårarna kan det handla om hur man är en bra kompis, att få prova att tända en eld, tälja med kniv eller vara ute i naturen när det skymmer. Du får både leka och öva på att ta hand om dig själv och andra.

Kontakt: Sofia Nestor, tel 0767-71 47 32

Upptäckarscouter

Från årskurs 4-6 har vi upptäckarscouter i Himmeta. För upptäckare kan en scoutträff handla om överlevnadsknep i skogen, förberedelser för hajk och läger, att värna om miljön eller hur människor i andra länder har det. Vi pratar också om livets mening och kristna värderingar.

Kontakt: Per Norin, tel 608 39 16 eller Sofia Nestor, tel 0767-71 47 32