Hjälp till omstart efter pandemin

Omstart efter pandemin
Församlingsutvecklarna i Sverige vill erbjuda alla församlingar en bra hjälp när pandemin är över.  Tanken är att församlingarna ska erbjudas ett slags ”paket” med olika redskap. Där kommer ingå erbjudande om extra stöd av församlingsutvecklare och handledare.
”Paketet” kommer innehålla redskap för att analysera vad som har gått till spillo men också hjälp att se och ta tillvara de fördelar som har uppenbarats. När pandemin klingar av kommer församlingarna behöva ställa sig många viktiga frågor för att kunna göra en ”kontrollerad och bra återstart”.  I den processen står vi församlingsutvecklare till församlingens förfogande.
Ibland behövs en vändpunkt för att förnyelse ska ske. Pandemin kan vara en sådan vändpunkt som kan hjälpa oss att bättre förstå Guds vilja och hitta nya vägar till utveckling och växt. Mer information om vad vårt ”paketerbjudande” innehåller kommer senare.
Än så länge får vi hålla ut och hålla fast vid vår Gudstro, vid Jesus Kristus som vår vän och frälsare. Vi får fortsätta att be, visa varandra uppskattning och kärlek, fortsätta hålla kontakter men nu kanske genom telefon eller dator.
Har du frågor eller vill att er församling ska få en handledare så kontakta oss församlingsutvecklare på region Svealand:

Stefan Klingberg  stefan.klingberg@equmeniakyrkan.se
Alf Rikner               alf.rikner@equmeniakyrkan.se