Hantverkskvällar

Välkommen till hantverkskvällar i Missionskyrkan! Vi träffas på måndagar kl 18.00, från den 1 november till den 6 december. Du kan sy, sticka eller ägna dig åt något annat hantverk.

För mer information om hantverkskvällarna kontakta gärna Cecilia Forsberg, silla@hjoston.se.

.