Källerska stiftelsen

Publicerat 

Ungdomar t.o.m 25 års ålder som är bosatta eller uppväxta inom den del av kommunen som före 1963-01-01 var Ludvika stad eller socken är välkomna att söka stipendium.

Stipendierna, som är behovsprövade bl.a i förhållande till föräldrars och sökandes inkomster, utdelas till sökande med minst 1 års utbildningstid.

Stipendium kan även avse hjälp vid start av eget företag.

Ansökningshandlingar finns också under fliken Länkar eller hos Globe Bokhandel AB, Engelbrektsgatan 10, Ludvika.

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast 10 oktober under adress: Källerska Stiftelsen,S:a Järnvägsgatan 29, 771 35 Ludvika.

Stipendiet beviljas av Högbergskyrkans församling och högst 3 ggr till samma person.

Upplysningar genom Karin Hedenbo, tel 801 02, kvällstid / STYRELSEN