Vi söker pastor och församlingsföreståndare

Publicerat 

Högbergskyrkans församling i Ludvika söker pastor och föreståndare

 

1995 bildade de dåvarande baptist- och missionsförsamlingarna i Ludvika vår församling och vi är anslutna till Equmeniakyrkan. Just nu pågår ett arbete med vår Färdplan/Församlingsordning/Vision och vi beräknar vara klara under detta år. Därefter fortsätter vi med den stora utmaningen, att förverkliga vårt uppdrag!

Vår önskan är att hela året och i allt vi gör, vara ett uttryck för Guds kärlek och kunna förmedla den till alla. Vi vill skapa ett andligt ”kraftcentrum” i Ludvika.
Alla i församlingens verksamhet; scouter, tonåringar och medlemmar i olika åldrar, behöver få del av bibelundervisning för att kunna bidra och delta i vårt arbete och vår utmaning. Vi vill ge uttryck för Guds kärlek i vår kommun och internationellt och på olika sätt kunna bemöta det hot som drabbar vår värld.

HK, Högbergskyrkan, har drygt 100 medlemmar, hög medelålder och många akademiker.
HKU, Högbergskyrkans unga, har drygt 40 medlemmar.
Ett antal nyanlända till Sverige deltar på olika sätt i verksamheten.

Olika grupper möts under veckorna och programmen består av:

  • Barn- scout- och tonårsverksamhet
  • Bibel/Bön/Samtalsgrupper
  • Gudstjänster
  • Språkcafé

Ett antal kommittéer sköter specifika uppdrag; Arbetsgrupper för städning och fest, Fastighetsärenden, Församlingsmusiken, Gudstjänstledning, Information, Internationella relationer och kontakter, Ljud- och ljus och Verksamhetsplanering.

Ludvika kommun

Ludvika är Dalarnas tredje största stad, ca 27000 invånare varav 15000 i centralorten.

Kommunen har ett rikt förenings- och kulturliv. Flera internationella företag finns representerade. Vi har vårt uppdrag i en kommun som nu möter stora politiska utmaningar.

Du kan läsa mer om kommunen på www.ludvika.se

Du behövs

Vi är i behov av dig, utbildad pastor och som vill bli vår pastor och församlingsföreståndare från hösten 2019. Vi välkomnar dig, som vill ha stora utmaningar i tjänsten och som ser möjligheter i alla situationer! Alla åldrar ser fram emot att få samarbeta med dig i det uppdrag vi har. Du inbjuds att delta och stötta oss i arbetet!

Dina arbetsuppgifter kommer att vara många och varierande i samarbete med oss alla! Du kommer att få medverka med bibelundervisning, delta i samtalsgrupper, vara handledare för medlemmar i olika uppdrag, delta i barn- och ungdomsverksamhet, predika i gudstjänster och andra insatser. Du kommer också att få vara närvarande i kommunen, utanför kyrkan, som vår representant.

Mer om oss och din ansökan

Du kan läsa mer om Högbergskyrkan på www.hogbergskyrkan.se

Välkommen med ansökan och/eller frågor till styrelsens ordförande Emma Rindeskog emma.rindeskog@gmail.com