International helg

Publicerat 

Ulrika Morazan, biträdande chef för den internationella enheten på Equmeniakyrkan,
besöker oss lördag 12 januari – söndag 13 januari. Vi möts på lördag eftermiddag till
samtal och dialog och gudstjänst med offergång på söndag.

 

Ulrika Morazans presentation av sig själv

”Jag heter Ulrika Morazan, är tvåbarnsmamma, utbildad socialantropolog och bor i Hässelby. Jag har uppdrag inom Equmenia-
kyrkan som biträdande internationell chefoch samordnare för arbetet i Latinamerika. Den internationella missionen har varit mitt
arbetsområde sedan jag som 23 åring sändes ut som SMU-missionär. Ännu idag, 20 år efter mitt första uppdrag, utmanas och utvecklas
jag av och i mötet med syskon i den världsvida kyrkan. Vi kan alla bidra till förvandling, men många gånger behöver vi hjälpa varandra att
öppna ögonen för att se vad som är möjligt. Tillsammans i Guds mission som förvandlar världen!”