Internationell missionshelg

Publicerat 

Högbergskyrkans församling inbjuder alla till internationell missionshelg.

Lördagen den 11 januari kl. 16 – 18
”Till jordens yttersta gräns”
Samtal och information om våra missionsinsatser.
Medverkan av Högbergskyrkans Missionskommitté.

Söndagen den 12 januari kl. 11.00
Missionsgudstjänst
Predikan av Peter Wärnelid, med lång erfarenhet som tidigare missionär i Kongoländerna.
Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete.

Varmt välkomna!