Andakter för fastan och påsken 17 feb – 4 april

Den här fastan väljer vi att återvända till Bibelns bönbok
Psaltaren

Vi ber och hoppas att läsningen ska få bli som regn över torr jord, så att din tro kan få fördjupas, växa och bära frukt.

Vi ber att du i psalmerna ska hitta en klangbotten för din glädje och sorg, längtan och frustration.

Vi ber att läsningen ska få öppna det förtroliga samtalet med den Gud som ser dig och känner dig rakt igenom.

Varje dag utgår vi från en psalm i Psaltaren. Vi ger dig ett bibelord, en reflektion och förslag på bön.

Vill du kan du i samband med denna läsning välja att läsa hela Psaltaren, en psalm om dagen eller en vers om dagen. Varje vecka i fastan lägger vi också ut en kort bibelstudiefilm utifrån psalmernas olika teman.

Här kan du ladda ner andakterna som en PDF fil:


Andakterna är skrivna av:

Jonas Bergsten
Mogens Nielsen
Niklas Lindén
Bo Jansson
P-O Sveder Renklint
Eddy Alexandersson
Linda Alexandersson

Red: Linda Alexandersson