Andlig vägledning

Enskilda samtal i Andlig vägledning. I samtalet delar vi tron, livet med Gud, Jesus och Anden,  Vi samtalar  om ditt förhållande till bön, Bibeln, att vara människa, det andliga livets livskraft, din relation till…  och mycket mera.

Samtalet är bara vårt, och förs under tystnadsplikt.
Välkommen att ta kontakt med mig för plats och tid.

Pastor Mogens Nielsen
Equmeniakyrkan Blomskog/ Holmedal.

Kontakta: mobil 0706-837698,
mogens.nielsen@gmail.com